DÜMEN POZİSYON TRANSMİTTER

DÜMEN POZİSYON TRANSMİTTER

TMT 2000 Dümen pozisyon sensörü; kesin(absolute) olarak dümen açı değerini ölçer. TMT 2000 Dümen pozisyon sensörünün rodu,Dümen sisteminin hidrolik silindirine bağlanacak şekilde tasarımı yapılmıştır.Sensör verici sistemi ile rodu arasında mekanik bir bağlantı bulunmamaktadır.Sistem manyetik okuma prensibine göre çalışmaktadır.Sistem ayrıca mikroişlemci devreleri ile donatılmıştır.

Temelde, TMT 2000 Dümen pozisyon sensörü, hareketi analiz ederek verilerini,teknedeki mevcut data ripiter sistemine Analog formda ve mevcut elektronik cihazlara Dijital formda gönderir. TMT 2000 Dümen pozisyon sensörü; bilgisayar ara bağlantısını, TSS1/DMS , MODBUS,NMEA-0183 protokolü ile kurar.TMT 2000 Dümen pozisyon sensörü; kendi rodunun hareketini ölçümlendirerek,sensöründen gelen analog sinyalleri açı değerlerine dönüştürür.Sürekli hesaplama sistemi mevcuttur.Sistem kendi hesaplamalarını yaptıktan sonra 0-20 ma olacak şekilde çıkışına analog formda veri sinyalleri gönderir.Ayrıca kesin(absolute) olarak dijital formdaveri sinyalleri gönderir.

PC TABANLI YAZILIM

TMT 2000 Dümen pozisyon sensörünün ölçtüğü anlık değeri,ölçeceği maksimum değeri ve analog çıkışlarının kalibrasyonlarının yapılmasında,Cihazın bilgisayar yardımı ile yapılandırılmasını,farklı platformlara kurulması aşamasında sabit açısal değerlerin uygulanmasına olanak sağlar ve  kullanılır. PC tabanlı yazılımlar müşteriye özel olarak yapılmaktadır, isteğe bağlı olarak PC tabanlı birkaçyazılım paketi vardır.Genelde, TMT 2000 Dümen pozisyon sensörü, konfigirasyon yazılımı ile birlikte entegre edilir.Yazılım paketleri, trend analizleri üretmek, matematiksel hesaplamalar için herhangi bir operatörü uyarmak maksadıyla kullanılabilir. konfigirasyon yazılım paketi ,Çevresel izleme sistemi ve genel izleme sistemi yazılımı olarak iki çeşittir.TMT 2080 Konfigürasyon yazılımı sayesinde ; TMT 2000 sensörünün rod boyunun anlık değerini ve +/-  0-20 ma analog çıkış değerlerini kullanıcıya sunar. Ölçüm mesafesi bölümünden ölçülecek mesafe ayarlaması yapılabilir.İstenilen değer girildikten sonra SET tuşuna basarak sistem kalibrasyonu tamamlanır.Çıkış değerleri yeni girilen değere göre kendini otomatik olarak orantı hale getirir. TMT 2000 Konfigürasyon yazılımı orijinal yazılım CD si içerisinde bulunmaktadır. TMT 2000 Konfigürasyon Yazılımı veri değerlerini TSS1/DMS Protokolu aracılığı ile gönderir.NMEA-0183 VE MODBUS veri çıkışları istenildiği takdirde aktif edilebilir.

Data Çoklayıcı: TMT2090

75~115.2kbps genis baud hızlarını destekler, otomatik data yönü degisimi saglar. RS-485 – Rs232 Half-Duplex iletisimi destekler. Güç gereksinimi : Harici güç kaynagı gerektirmez Güç tüketimi :0.4 W İzolasyon voltajı :3000V DC Baud rate(bps) :4800, 9600, 19200, 38400, 57600,115200 bps destekler RS-485 konnektör :RJ-45 (8 pin) USB konnektör : B tipi (dişi) Giriş empedansı : 96 kΩ Uyumluluk : USB V2.0 özelliklerine uyumlu

Firma Olarak Yazılım-Donanım Ve Mekanik Konularda Tecrübe Sahibiyiz.